6. ročník Konference

Letos v říjnu proběhne již 6. ročník konference Škola ve firmě – firma ve škole. Tato konference se bude od těch předchozích lišit. Vystoupí totiž i mezinárodní hosté, kteří posluchače seznámí s projektem The STEM Engagement Europe, který realizuje Zlínský kraj ve spolupráci se vzdělávacími institucemi ve Velké Británii, Irsku, Nizozemsku a Turecku.

28.6. 2016 již byl uveřejněn zatím pracovní program konference. Odbor ŠK si vyhrazuje právo tento progam změnit. O finální podobě budete informování!

Prezentace z konference

Většina řečníků souhlasila se zveřejněním jejich prezentací, zde jsou tedy ke stažení.

Ekonomická situace, trh práce

Ing. Jaroslav Drozd, statutární náměstek hejtmana ZK, předseda Krajské ekonomické rady ZK

Situace ve školství (SŠ)

PaedDr. Petr Navrátil, radní pro oblast školství, mládeže a sportu ZK

MŠMT ČR (2015 – Rok technického vzdělávání)

PaedDr. Josef Rydlo, vedoucí oddělení středního a vyššího odborného
vzdělávání, MŠMT ČR

Přehled změn – vyhláška č. 177 2009 MZk 1. 9. 2014

Podpora technického vzdělávání

HK ČR, RNDr. Zdeněk Somr, viceprezident HK ČR

Podpora zemědělského vzdělávání

AK ČR, Ing. Jaroslava Nekvasilová

Situace z pohledu firem

Čestmír Vančura, Kovárna VIVA, a.s.

Situace z pohledu firem

Ing. Libor Láznička, Continental Barum s.r.o.

Situace z pohledu firem

Aleš Šlechta, GALVAMET, s.r.o.

Situace z pohledu firem

Ing. Jiří Rosenfeld, CSc., Slovácké strojírny, a.s.

Vysoké školy

Prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c., prorektor pro studium a záležitosti studentů, VUT Brno

Vysoké školy

doc. Ing. Zuzana Dohnalová, Ph.D., FAME UTB Zlín

Podpora technického vzdělávání

Krajská hospodářská komora ZK, Ing. Ivona Huňková, předsedkyně představenstva, KHK ZK

Podpora zemědělského vzdělávání

Krajská agrární komora ZK, Ing. Martin Moulis, předseda Krajské agrární komory ZK

Situace z pohledu zemědělských firem

Bc. Petr Hanáček, ZEMASPOL a.s. Uherský Brod

Situace z pohledu škol

Ing. Jiří Polanský, Střední odborné učiliště Uherský Brod

Situace z pohledu škol

Ing. Jaroslav Krčmář, Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm

Projekt ZK – podpora praxí ve ZK

Mgr. Petra Pilčíková, ŘDP, Krajský úřad ZK

Ubytování

Pokud budou mít účastnící Konference zájem o ubytování, můžou si ho zajistit na těchto místech:

Hotel Monde

Moravská 80,
688 01 Uherský Brod
tel: +420 572 631 151
info@hotelmonde.cz
www.hotelmonde.cz


Garni hotel Kaunic

Kaunicova 900,
688 01 Uherský Brod
tel: +420 572 630 764
recepce@hotelkaunic.cz
www.hotelkaunic.cz


Hotel U Brány

Bří Lužů 1769,
688 01 Uherský Brod
tel.: +420 572 638 271
mobil: 602 824 887
hotelubrany@quick.cz
www.hotelubrany.com


Severní pohled na Hotel U Brány

Hlavní téma konference

Tématem pátého ročníku konference v hlavním plénu je propojení technického vzdělávání s firemní sférou jako základ ekonomického rozvoje naší společnosti.

Účastníci konference budou v jednotlivých blocích diskutovat a vyměňovat si poznatky na téma „Jak efektivně využít školskou teorii v podnikové praxi“.

Účastnický poplatek a daňový doklad

UHERSKÝ BROD – Daňový doklad o zaplacení účastnického poplatku obdržíte při registraci před zahájením konference.

Doklad o zaplacení účastnického poplatku obdržíte v den konference při prezenci. Pro správné vystavení dokladu o úhradě poplatku jsou potřebné následující údaje, které na přihlášce pečlivě vyplňte: Přesný název firmy (instituce) s adresou, IČ.

Cíle IV. ročníku konference

ZLÍN – Cílem konference je vést diskuzi a hledat řešení, jak zvýšit zájem žáků o technicky zaměřená povolání, a to již od útlého věku.

Tématem čtvrtého ročníku konference v hlavním plénu je „Současnost a budoucnost technického vzdělávání“. Účastníci v sekcích budou diskutovat a vyměňovat si poznatky na téma „Jak podpořit zájem o technické vzdělávání v daných oblastech“.

Prodloužení termínu pro přihlášení

UHERSKÝ BROD – Vzhledem k častým dotazům k registraci a požadavkům na prodloužení termínu ze strany zájemců o účast na konferenci prodlužujeme termín pro odeslání přihlášky do 18. října 2010 do 12:00.

Termín pro podání a registraci přihlášek jsme prodloužili do 18. října 2010. Způsob pro přihlašování zůstává beze změny.

Doklad o zaplacení účastnického poplatku

UHERSKÝ BROD – Daňový doklad o zaplacení účastnického poplatku obdržíte při registraci před zahájením konference.

Na základě četných dotazů Vás informujeme, že doklad o zaplacení účastnického poplatku obdržíte v den konference při prezenci. Pro správné vystavení dokladu o úhradě poplatku jsou potřebné následující údaje, které na přihlášce pečlivě vyplňte: Přesný název firmy (instituce) s adresou, IČ.

Sborník konference

UHERSKÝ BROD – V současné době realizujeme distribuci sborníku konference na DVD/CD všem účastníkům.

Ve sborníku konference jsou na CD k dispozici prezentace vystupujících, memorandum, fotografie z průběhu konference. Na DVD je sestřih videozáznamu konference. Distribuce sborníku probíhá v těchto dnech.

Bližší informace možno získat: jjancarikova@sps-ub.cz, tel. 572 622 909, 602 507 751.

Tisková konference

ZLÍN – Tisková konference bude zahájena 8. září 2008 ve 12:00.

Představitelé Zlínského kraje a zástupci ministerstev se setkají s novináři na hodinové tiskové konferenci, která bude probíhat v prostorách kavárny v Domě kultury na Mariánském náměstí v Uherském Brodě.

Prodloužení termínu pro přihlášení

UHERSKÝ BROD – Vzhledem k častým dotazům k registraci a požadavkům na prodloužení termínu ze strany zájemců o účast na konferenci prodlužujeme termín pro odeslání přihlášky do 29. srpna 2008.

Doba dovolených komplikuje mnohým zájemcům se včas a řádně přihlásit na konferenci, proto jsme termín pro podání a registraci přihlášek prodloužili. Způsob pro přihlašování zůstává beze změny.

Potřebné účetní údaje při vyplňování přihlášky

UHERSKÝ BROD – Daňový doklad o zaplacení účastnického poplatku obdržíte při registraci před zahájením konference, pokud budou dodány všechny potřebné údaje pro vystavení faktury.

Doklad o zaplacení účastnického poplatku obdržíte v den konference při prezenci. Pro správné vystavení dokladu o úhradě poplatku jsou potřebné následující údaje, které na přihlášce pečlivě vyplňte: Přesný název firmy (instituce) s adresou, IČ a DIČ.

Doklad o zaplacení účastnického poplatku

UHERSKÝ BROD – Daňový doklad o zaplacení účastnického poplatku obdržíte při registraci před zahájením konference.

Doklad o zaplacení účastnického poplatku obdržíte v den konference při prezenci, kdy Vám budou předány jak akreditační karty, tak i potřebné doklady o zaplacení poplatku. V případě, že se přihlášený nebude moci konference zúčastnit, prosím vyšlete na konferenci náhradníka. Účastnický poplatek se nevrací.

Podrobný program konference k dispozici

UHERSKÝ BROD – Ve čtvrtek 24. července 2008 byl zveřejněn podrobný program konference. Hlavní referát přednese RNDr. Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí.

Účastníci konference mohou s odborníky, kteří v rámci konference vystoupí, diskutovat o problematice nedostatku kvalifikované pracovní síly na trhu práce a to z pohledu zaměstnavatele, školství, legislativy či odborné veřejnosti.

Přípravný výbor konference

ZLÍN – Ve čtvrtek 10. července 2008 se uskutečnilo pracovní jednání přípravného výboru v Praze.

Pracovního jednání se zúčastnili pořadatelé konference společně se svými partnery – pověření zástupci ministerstev a institucí, zabývající se vzděláváním a zaměstnaností. Hlavními body tohoto pracovního jednání členů přípravného výboru konference bylo obsahové zaměření konference a upřesnění programové náplně konference.

Bližší informace možno získat: sarka.barakova@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 137, 731 555 138.