Program konference 2007

Program konference 2007

úterý 25. září 2007

8:00 prezence účastníků
10:00 zahájení konference
10:05 zdravice hostů
10:35 Úvodní příspěvek ministra práce RNDr. Petra Nečase k tématu konference
10:45 Prezentace Libora Lukáše, hejtmana Zlínského krajePrezentace Ing. Jiřího Rosenfelda, CSc., generálního ředitele Slováckých strojíren, a.s
13:00 oběd
14:00 1. blok přednášek škol, firem a institucí2. blok přednášek škol, firem a institucí
17:00 osobní volno, doprovodný program
20:00 společenský večer s cimbálovou muzikou Olšava, raut

 středa 26. září 2007

09:00 zahájení 2. dne konference
09:15 3. blok přednášek škol, firem a institucí
11:00 přestávka
11:30 memorandum
12:00 možnosti využití hlavních závěrů konference
12:30 oběd

 1. blok přednášek škol, firem a institucí

Střední odborná škola Otrokovice Střední odborná škola a Barum Continental spol. s.r.o. Mgr. Libor Basel; Karel Kubíček
Slovácké strojírny a.s. Škola jako součást podnikatelského života, aneb vztah Slováckých strojíren a.s. ke vzdělávání Ing. Vladislav Ondrůšek
Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání Krnov Spolupráce SŠAMP, Krnov, p.o. s podniky praxe Ing. Zdeněk Welna; p. Karel Majzlík
SOŠ a SOU A. Citroën Škola v Citroënu, Citroën ve škole – dvanáct let úspěšného partnerství RNDr. Karel Ošlejšek
Ministerstvo průmyslu a obchodu Zákon č. 179/2006 Sb., o uznávání a ověřování výsledků dalšího vzdělávání Mgr. Petr Šamánek

2. blok přednášek škol, firem a institucí

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Sklo – chráněné území Mgr. Dana Budayová
Sodexho Pass Česká republika ROZAM = ROzvoj ZAMěstnanců – vzdělávání pro malé a střední podniky Mgr. Adéla Douchová
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Sociální partnerství v praxi Střední průmyslové školy strojnické Vsetín Ing. Mgr. Jarmila Gabrielová
Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s Realizace podnikatelského inkubátoru Vsetín v historickém objektu města Ing. Miroslav Evják
Integrovaná střední škola energetická, Chomutov Role a postavení škol v profesních a zaměstnavatelských sdruženích Ing. Pavel Chejn
Střední škola průmyslová, strojnická, technická a VOŠ Chrudim Vzdělávání pracovníků firem silničního stavitelství Ing. Jaromír Pražan
Bosch + Škoda Evropský projekt koordinovaného vzdělávání pedagogických pracovníků Werner Kirsch
Nadace T. Bati Baťovské úvahy o vzdělání Ing. Pavel Velev
Střední průmyslová škola, Trutnov Spolupráce SPŠ s partnerskými firmami Jan Kafka
Fatra, a.s. Akademie Fatra Ing. Petr Síleš
Czech Invest Investice do rozvoje zaměstnanců Ing. Klára Kalousová

 3. blok přednášek škol, firem a institucí

Dům zahraničních služeb MŠMT Jak čerpat finanční prostředky z evropského vzdělávacího programu? Mgr. Helena Slivková
Střední škola řemesel a služeb, Strakonice Formy spolupráce školy a firem při výuce žáků Ing. Vladimír Hrubý
NÚOV Sociální partnerství RNDr. Kadlec
Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh VOŠ SŠ automobilní – spolupráce s firmami Ing. Oldřich Synek
Technicko-inovační centrum Klastry – nový prostor pro spolupráci firem a středních škol v oblasti lidských zdrojů Mgr. Daniela Sobieská
Střední průmyslová škola, Vlašim Podblanické technické centrum odborné přípravy Mgr. Zdeněk Krejča
NÚOV Zaměstnavatelé a projektové školy UNIV, perspektivy sociálního partnerství – „UNIV 2“ PhDr. Jana Bydžovská, Vladimír Ort
VOŠ, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora Škola ve spolupráci s průmyslovými podniky Ing. Jaroslav Načeradský
Junior Achievement, ČR Mezinárodní vzdělávací organizace Jana D. Pláteníková

Doprovodný program

25. září 2007

prezence ve foyer
08:00 – 10:00 cimbálová muzika JAKUB studentů Gymnázia Uherský Brod
výběr z možností v době osobního volna
18:00 – 19:30 společná exkurze brodského pivovaru Janáček, a.s.
17:30 – 19:00 hromadná prohlídka Muzea Jana Amose Komenského, Japonské zahrady
17:30 – 19:30 individuální aktivní sportovní vyžití v Aquaparku DELFÍN
společenský večer
20:00 – 20:15 vystoupení dětského pěveckého sboru COMENIUS
20:15 – 24:00 cimbálová muzika OLŠAVA, raut

26. září 2007

po skončení konference a po obědě
14:00 – 15:00 společná exkurze do Slováckých strojíren, a.s., prohlídka Centra celoživotního vzdělávání
Doprovodný program

Doprovodný program

 

Sdílej!