2. ročník 2008

2. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ KONFERENCE

„ŠKOLA VE FIRMĚ – FIRMA VE ŠKOLE“

se uskutečnila ve dnech

8. – 9. září 2008

v Uherském Brodě, v Domě kultury na Mariánském náměstí.

Odborná konference zabývající se problematikou nedostatku kvalifikované pracovní síly na trhu práce a hledání způsobů řešení.

Diskusní témata konference:

  • Kde získat zdroje kvalifikované pracovní síly, která evidentně na trhu práce schází?
  • Jaké jsou priority a strategie manažerů firem z pohledu lidských zdrojů?
  • Začlenit pracovní potenciál migrantů do pracovního procesu?
  • Pokles počtu žáků – jak ze začarovaného kruhu?
  • Lze sladit požadavky firem na kvalifikovanou pracovní sílu se znalostmi absolventů škol?
  • Jak moderní technologie a trendy zaváděné ve firmách zpřístupnit školám?
  • Jaké jsou možnosti spolupráce regionálních samospráv, sektorových orgánů a jednotlivých ministerstev?

Další informace:

Sdílej!