Program konference 2010

Program konference 2010

středa 20. října 2010

8:30 Prezence účastníků, informační servis
9:30 Slavnostní zahájení
10:00 Inovační a rozvojové centrum Uherský Brod
PaedDr. Rostislav Šmíd, SPŠ Uherský Brod
Prezentace ke stáhnutí
10:20 Exkurze v centru hi-technologií Střední průmyslové školy Uherský Brod a ve Slováckých strojírnách, a. s. Uherský Brod
13:30 Oběd
14:50 I.blok: Odborné vzdělávání z pohledu strategických partnerů a institucíAktivity Zlínského kraje v odborném školství
Mgr. Josef Slovák, Zlínský krajŠkolství a lidské zdroje
Ing. Jiří Rosenfeld, CSc., Slovácké strojírny, a. s. Uherský Brod
Prezentace ke stáhnutíSoučasné aktivity MŠMT v oblasti odborného vzdělávání
Ing. Miloš Rathouský, MŠMT ČR
Prezentace ke stáhnutíKariérové poradenství v ČR a přechod mladých lidí na trh práce
Ing. Štefan Duháň, MPSV ČR
Prezentace ke stáhnutí

Šance na „Programové priority MŠMT v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství“
Mgr. Petr Šamánek, MPO ČR
Prezentace ke stáhnutí

Co dělat pro lepší odborné vzdělávání
RNDr. Miroslav Procházka, CSc., NÚOV Praha
Prezentace ke stáhnutí

Možnosti a získávání zkušeností na evropském trhu práce
Mgr. Danuša Pašiaková, NAEP Praha
Prezentace ke stáhnutí

Diskuze

17:30 Doprovodný programMuzeum Jana Amose Komenského Uherský Brod
Pivovar Janáček Uherský Brod
Hvězdárna Uherský Brod
Centrum pohybových aktivit Delfín – aquapark
19:30 Neformální setkání, výměna zkušeností a další možnosti spolupráce

čtvrtek 21. října 2010

09:00 Vystoupení k hlavním tématům konference
RNDr. Petr Nečas, premiér ČR
09:20 II. blok: Odborné vzdělávání – příklady dobré praxeHledáme mladé technické talenty
Mgr. Libor Basel, SOŠ Otrokovice
Prezentace ke stáhnutíProjektové vyučování odborných předmětů a předmětu praxe na středních odborných školách ve Zlínském kraji
Ing. Jaroslav Zatloukal, SŠPHZ Uherské Hradiště
Prezentace ke stáhnutíKvalita odborného vzdělávání – strategický pilíř vzdělávací politiky
Mgr. Ing. Jarmila Gabrielová, SPŠS Vsetín
Prezentace ke stáhnutíPropojení odborného školství s praxí
Mgr. Zdeněk Karásek, RPIC ViP
Prezentace ke stáhnutí

Odborný výcvik ve 3. tisíciletí
PaedDr. Rostislav Šmíd, SPŠ Uherský Brod
Prezentace ke stáhnutí

10:35 Přestávka – občerstvení
10:55 Rozvoj podnikatelských dovedností na SŠ a ZŠ
Ing. Jakub Křižka, JVM-RPIC; Ing. Radomír Nedbal, SPŠ Zlín
Prezentace ke stáhnutí
Prezentace ke stáhnutíŘemeslo – návrat ke kořenům
Ing. Jiří Zezulák, OHK Uherské Hradiště
Prezentace ke stáhnutí
11:30 III. blok: Odborné vzdělávání – vize, trendy, budoucnostŠkola ve firmě – přeměna vize v realitu ve Slováckých strojírnách, a.s.
Ing. Vladislav Ondrůšek, Slovácké strojírny, a. s. Uherský BrodSpolupráce Barum Continental spol. s r.o. s regionálními školami
Ing. Martin Mušinský, Ph.D., Barum Continental spol. s r.o. Otrokovice
Prezentace ke stáhnutíDevět trendů odborného vzdělávání
Ing. Jaromír Coufalík, CSc., Národní vzdělávací fond, Praha
Prezentace ke stáhnutíDiskuze
12:20 Závěr konference
Mgr. Josef Slovák, Zlínský kraj
12:50 Oběd
Sdílej!