Program konference 2012

Program konference 2012

čtvrtek 20. září 2012

8:00 Prezence
9:00 PLÉNUM „Současnost a budoucnost technického vzdělávání“Přivítání účastníků konference hejtmanem Zlínského kraje
MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského krajePřístup Zlínského kraje k problematice odborného vzdělávání a spolupráce s firmami
Mgr. Josef Slovák, radní Zlínského kraje pro oblast školství, mládeže
a sportu
prezentace ke stáhnutíOpatření na podporu odborného vzdělávání
Ing. Bc. et Bc. Petr Bannert, Ph.D., MŠMT Praha, vedoucí oddělení středního vzdělávání
prezentace ke stáhnutí

Odborné vzdělávání a příprava v SR a připravované změny v nejbližším období
Ing. František Priesol, Ministerstvo školství, vědy, výzkumu a sportu SR, odbor středních škol a jazykových škol
prezentace ke stáhnutí

Zaměstnání jen takové, co nás baví, aneb všichni budeme básníci, umělci, obchodníci, poradci, ekonomové, IT pracovníci, filozofové . . . . v Čechách?
Ing. Jiří Rosenfeld, CSc., generální ředitel, Slovácké strojírny, a.s. Uherský Brod
prezentace ke stáhnutí

Jak to vidíme my . . . 
Ing. Libor Láznička, Ph. D., jednatel, Barum Continental spol. s r.o.
prezentace ke stáhnutí

Technické vzdělávání dětí – zkušenosti s projektem „Technické školky“
Ing. Miloš Filip, ředitel, Prefa Kompozity, a.s. Brno
Ing. Ladislav Mihalovič, Česká manažerská asociace, Praha
prezentace ke stáhnutí

Cesty k podpoře vysokoškolského technického vzdělání
prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c., děkan, FSI VUT v Brně
prezentace ke stáhnutí

12:00 Oběd
13:00 JEDNÁNÍ V SEKCÍCH „Jak podpořit zájem o technické vzdělávání v daných oblastech?“SEKCE STROJÍRENSTVÍ – prezentace ke stáhnutíSEKCE CHEMIE, GUMÁRENSTVÍ A PLASTIKÁŘSTVÍ – prezentace ke stáhnutíSEKCE STAVEBNICTVÍ A NÁBYTKÁŘSTVÍ

SEKCE INFORMATIKY A ELEKTROTECHNIKY

15:00 PLÉNUM – výstupy ze sekcíZávěry ze sekce strojírenství
Ing. Jaroslav ZatloukalZávěry ze sekce chemie, gumárenství a platikářství
Mgr. Libor BaselZávěry ze sekce stavebnictví a nábytkářství
Ing. Jindra Mikuláštíková

Závěry ze sekce informatiky a elektrotechniky
Mgr. Miroslav Trefil

15:40 DISKUZE
16:30 Závěr konference – memorandum ke stáhnutí

Moderátor konference: Ing. Jaromír Janoš, Trexima, Zlín

Kontakty:
Bc. Šárka Bařáková (tel.: 577 043 744, 731 555 138, mail: sarka.barakova@kr-zlinsky.cz)
Mgr. Jana Jančaříková (tel.: 572 622 910, 602 507 751, mail: jjancarikova@spsoa-ub.cz)

Sdílej!