Program konference 2014

Program konference 2014

středa 8. 10.       konference – 1. den – Technické vzdělávání a firemní sféra – základ ekonomického rozvoje

čtvrtek 9. 10.     konference – 2. den  – Spolupráce škol a firem v oblasti zemědělství

moderuje Ing. Jaromír Janoš, Trexima, Zlín

Program 8. 10.

9.00 – 10.00 prezence
10.00 – 11:40 1. blok
  Zahájení
MVDr. Stanislav Mišák, hejtman ZK
Ekonomická situace, trh práce
Ing. Jaroslav Drozd, statutární náměstek hejtmana ZK, předseda Krajské ekonomické rady ZK
Situace ve školství (SŠ)
PaedDr. Petr Navrátil, radní pro oblast školství, mládeže a sportu ZK
MŠMT ČR (2015 – Rok technického vzdělávání)
Zástupce MŠMT ČR
MŠ SR
Zástupce MŠ SR
11.40 – 12.00 přestávka
12.00 – 13.00 2. blok
  Podpora technického vzdělávání
Zástupce HK ČR
Podpora zemědělského vzdělávání
Zástupce  AK ČR
Diskuze
13.00 – 14.00 oběd
14.00 – 15.40 3. blok
  Situace z pohledu firem
Čestmír Vančura, Kovárna VIVA, a.s.
Situace z pohledu firem
Ing. Libor Láznička, Continental Barum s.r.o.
Situace z pohledu firem
Aleš Šlechta, GALVAMET, s.r.o.
Situace z pohledu firem
Ing. Jiří Rosenfeld, CSc., Slovácké strojírny, a.s.
Diskuze
15.40 – 16.00 přestávka
16.00 – 17.00 4. blok
  VŠ příprava
Prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c., prorektor pro studium a záležitosti studentů, VUT Brno
VŠ příprava
doc. Ing. Zuzana Dohnalová, Ph.D., FAME UTB Zlín
Podpora technického vzdělávání
Krajská hospodářská komora ZK
Diskuze
17.00 závěr 1. dne konference

Program 9. 10.

9.00 zahájení 2. dne konference
9.00 – 10.30 1. blok
  Podpora zemědělského vzdělávání
Krajská agrární komora ZK
Situace z pohledu zemědělských firem
Situace z pohledu zemědělských firem
Situace z pohledu škol
Ing. Jiří Polanský, Střední odborné učiliště Uherský Brod
Situace z pohledu škol
Ing. Jaroslav Krčmář, Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
Diskuze
10.30 – 10.50 přestávka
10.50 – 12.20 2. blok
  Projekt ZK – podpora praxí ve ZK
Mgr. Petra Pilčíková, ŘDP
PaedDr. Rostislav Šmíd, SPŠOA Uherský Brod
Diskuze
12.20 závěr konference

odbor ŠK
5. 8. 2014

Sdílej!