Archiv pro rubriku: Konference 2007

Diskuzní fórum spuštěno

UHERSKÝ BROD – Na základě požadavku účastníků konference bylo ve čtvrtek 28. 9. 2007 na internetových stránkách konference spuštěno diskuzní fórum, které umožňuje Vaše názory, náměty a připomínky prezentovat veřejně. Všechny podrobnosti naleznete na odkaze Diskuze.

Upozornění na úplnou uzavírku silnice v centru města Uherský Brod

UHERSKÝ BROD – Městský úřad Uherský Brod, odbor dopravy, informuje o úplné uzavírce křižovatky silnic II/490 a III/49027 Uherský Brod (u restaurace Koller). Důvodem je výstavba kruhového objezdu pod OD Kvanto (pasáž Neradice).

Doporučujeme účastníkům konference, kteří pojedou osobními auty ze směru od Uherského Hradiště, aby odbočili již u motelu Pepčín v Havřicích doleva, a dále do centra Uherského Brodu. Těm, co přijedou od Luhačovic a Zlína, doporučujeme odbočit doprava u pivovaru Janáček, a.s. Objížďka do centra je řádně vyznačena. Účastníkům, přijíždějícím od Velkého Ořechova, se objížďka nedotkne. Dům kultury se nachází přímo v centru Uherského Brodu, na Mariánském náměstí.

 

Identifikační údaje k poskytnutí finančního příspěvku (daru) v souvislosti s přípravou konference „Škola ve firmě – firma ve škole“

UHERSKÝ BROD – Technicko-organizačním zabezpečením odborné konference „Škola ve firmě – firma ve škole“ byla pověšena Střední odborná škola Otrokovice, příspěvková organizace, zřizovaná Zlínským krajem. Uvádíme identifikační údaje pro možnost poskytnutí finančního příspěvku (daru) v souvislosti s organizací této konference.

Obdarovaný:

název: Střední odborná škola Otrokovice
sídlo: třída T. Bati 1266, 765 02 Otrokovice
IČ: 00 128 198
zastoupená: Mgr. Liborem Baselem, ředitelem školy
tel: 577 925 303, mobil: 604 207 711
bankovní spojení: Komerční banka Otrokovice 1037-921/0100
variabilní symbol: IČ Vaší firmy, podniku, instituce, která poskytuje finanční dar
specifický symbol: 250907

Pracovní jednání ke konferenci „Škola ve firmě – firma ve škole“

ZLÍN – Shodou v hlavních bodech, kterými byl návrh rozpočtu konference, výběr loga, grafické zpracování pozvánky, návratky, příprava webových stránek, skončilo pracovní jednání pod vedením vedoucího Odboru školství, mládeže a sportu Petra Pavlůska.

Hlavním tématem společné debaty byl především výběr a schválení loga konference z návrhů, které připravil akademický malíř Jan Pospíšil, ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti. Diskutovalo se o jednotlivých položkách rozpočtu, sladěny byly návrhy pozvánky a návratky. Obsahová náplň programu konference bude upřesněna na příštím pracovním setkání, poněvadž teprve včera 31. 5. byla ukončena možnost zaslání příspěvků. Za důležité je považováno zajištění internetové domény pro konferenci a tvorba webových stránek. Z diskuse vyplynulo, že je potřeba oslovit firmy v lokalitě Uherského Brodu o podporu a spolupráci.

Informace k celostátní konferenci „Škola ve firmě – firma ve škole“

Zlínský kraj ve spolupráci se Slováckými strojírnami a.s. Uherský Brod, pod záštitou MPSV a MŠMT připravuje ve dnech 25. – 26. září 2007 první ročník celostátní odborné konference s názvem Škola ve firmě, firma ve škole – odborné školy a podniky – partnerství a perspektivy, zaměřenou na provázanost odborného školství a firem.

Cílem konference, která se uskuteční v Uherském Brodě, bude seznámit s příklady dobré praxe a poukázat na oblasti, na které je třeba zaměřit pozornost a pracovat na jejich zlepšení.

Pokud jste to právě Vy, kteří se domníváte, že můžete účastníky konference informovat o vzájemné dobré spolupráci škola – firma, můžete svůj příspěvek zaslat nejpozději do 31. května 2007 k rukám Mgr. Petra Pavlůska, který je zodpovědný za obsahovou náplň konference. Kontakt: 577 043 700, 731 555 213, e-mail adresa: petr.pavlusek@kr-zlinsky.cz, do předmětu zprávy uvádějte: Škola ve firmě, firma ve škole – příspěvek.

Těším se na setkání s Vámi.

Mgr. Josef Slovák
předseda Přípravného výboru konference