Archiv pro rubriku: Konference 2008

Sborník konference

UHERSKÝ BROD – V současné době realizujeme distribuci sborníku konference na DVD/CD všem účastníkům.

Ve sborníku konference jsou na CD k dispozici prezentace vystupujících, memorandum, fotografie z průběhu konference. Na DVD je sestřih videozáznamu konference. Distribuce sborníku probíhá v těchto dnech.

Bližší informace možno získat: jjancarikova@sps-ub.cz, tel. 572 622 909, 602 507 751.

Tisková konference

ZLÍN – Tisková konference bude zahájena 8. září 2008 ve 12:00.

Představitelé Zlínského kraje a zástupci ministerstev se setkají s novináři na hodinové tiskové konferenci, která bude probíhat v prostorách kavárny v Domě kultury na Mariánském náměstí v Uherském Brodě.

Prodloužení termínu pro přihlášení

UHERSKÝ BROD – Vzhledem k častým dotazům k registraci a požadavkům na prodloužení termínu ze strany zájemců o účast na konferenci prodlužujeme termín pro odeslání přihlášky do 29. srpna 2008.

Doba dovolených komplikuje mnohým zájemcům se včas a řádně přihlásit na konferenci, proto jsme termín pro podání a registraci přihlášek prodloužili. Způsob pro přihlašování zůstává beze změny.

Potřebné účetní údaje při vyplňování přihlášky

UHERSKÝ BROD – Daňový doklad o zaplacení účastnického poplatku obdržíte při registraci před zahájením konference, pokud budou dodány všechny potřebné údaje pro vystavení faktury.

Doklad o zaplacení účastnického poplatku obdržíte v den konference při prezenci. Pro správné vystavení dokladu o úhradě poplatku jsou potřebné následující údaje, které na přihlášce pečlivě vyplňte: Přesný název firmy (instituce) s adresou, IČ a DIČ.

Doklad o zaplacení účastnického poplatku

UHERSKÝ BROD – Daňový doklad o zaplacení účastnického poplatku obdržíte při registraci před zahájením konference.

Doklad o zaplacení účastnického poplatku obdržíte v den konference při prezenci, kdy Vám budou předány jak akreditační karty, tak i potřebné doklady o zaplacení poplatku. V případě, že se přihlášený nebude moci konference zúčastnit, prosím vyšlete na konferenci náhradníka. Účastnický poplatek se nevrací.

Podrobný program konference k dispozici

UHERSKÝ BROD – Ve čtvrtek 24. července 2008 byl zveřejněn podrobný program konference. Hlavní referát přednese RNDr. Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí.

Účastníci konference mohou s odborníky, kteří v rámci konference vystoupí, diskutovat o problematice nedostatku kvalifikované pracovní síly na trhu práce a to z pohledu zaměstnavatele, školství, legislativy či odborné veřejnosti.

Přípravný výbor konference

ZLÍN – Ve čtvrtek 10. července 2008 se uskutečnilo pracovní jednání přípravného výboru v Praze.

Pracovního jednání se zúčastnili pořadatelé konference společně se svými partnery – pověření zástupci ministerstev a institucí, zabývající se vzděláváním a zaměstnaností. Hlavními body tohoto pracovního jednání členů přípravného výboru konference bylo obsahové zaměření konference a upřesnění programové náplně konference.

Bližší informace možno získat: sarka.barakova@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 137, 731 555 138.

Pracovní jednání ke konferenci „Škola ve firmě, firma ve škole“

ZLÍN – Ve středu 2. července 2008 se uskutečnilo setkání pracovní skupiny konference. Setkání se zúčastnili zástupci Krajského úřadu ZK, představitelé firmy ZLINFEST s.r.o. a Střední průmyslové školy v Uherském Brodě, kteří připravují 2. ročník konference.

Hlavním tématem společné debaty bylo především technicko-organizační zabezpečení konference a příprava podkladů pro jednání přípravného výboru dne 10. 7. 2008. Obsahová náplň programu konference bude hlavním tématem jednání přípravného výboru, které se uskuteční v Praze.