Archiv pro rubriku: Konference 2014

Prezentace z konference

Většina řečníků souhlasila se zveřejněním jejich prezentací, zde jsou tedy ke stažení.

Ekonomická situace, trh práce

Ing. Jaroslav Drozd, statutární náměstek hejtmana ZK, předseda Krajské ekonomické rady ZK

Situace ve školství (SŠ)

PaedDr. Petr Navrátil, radní pro oblast školství, mládeže a sportu ZK

MŠMT ČR (2015 – Rok technického vzdělávání)

PaedDr. Josef Rydlo, vedoucí oddělení středního a vyššího odborného
vzdělávání, MŠMT ČR

Přehled změn – vyhláška č. 177 2009 MZk 1. 9. 2014

Podpora technického vzdělávání

HK ČR, RNDr. Zdeněk Somr, viceprezident HK ČR

Podpora zemědělského vzdělávání

AK ČR, Ing. Jaroslava Nekvasilová

Situace z pohledu firem

Čestmír Vančura, Kovárna VIVA, a.s.

Situace z pohledu firem

Ing. Libor Láznička, Continental Barum s.r.o.

Situace z pohledu firem

Aleš Šlechta, GALVAMET, s.r.o.

Situace z pohledu firem

Ing. Jiří Rosenfeld, CSc., Slovácké strojírny, a.s.

Vysoké školy

Prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c., prorektor pro studium a záležitosti studentů, VUT Brno

Vysoké školy

doc. Ing. Zuzana Dohnalová, Ph.D., FAME UTB Zlín

Podpora technického vzdělávání

Krajská hospodářská komora ZK, Ing. Ivona Huňková, předsedkyně představenstva, KHK ZK

Podpora zemědělského vzdělávání

Krajská agrární komora ZK, Ing. Martin Moulis, předseda Krajské agrární komory ZK

Situace z pohledu zemědělských firem

Bc. Petr Hanáček, ZEMASPOL a.s. Uherský Brod

Situace z pohledu škol

Ing. Jiří Polanský, Střední odborné učiliště Uherský Brod

Situace z pohledu škol

Ing. Jaroslav Krčmář, Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm

Projekt ZK – podpora praxí ve ZK

Mgr. Petra Pilčíková, ŘDP, Krajský úřad ZK

Ubytování

Pokud budou mít účastnící Konference zájem o ubytování, můžou si ho zajistit na těchto místech:

Hotel Monde

Moravská 80,
688 01 Uherský Brod
tel: +420 572 631 151
info@hotelmonde.cz
www.hotelmonde.cz


Garni hotel Kaunic

Kaunicova 900,
688 01 Uherský Brod
tel: +420 572 630 764
recepce@hotelkaunic.cz
www.hotelkaunic.cz


Hotel U Brány

Bří Lužů 1769,
688 01 Uherský Brod
tel.: +420 572 638 271
mobil: 602 824 887
hotelubrany@quick.cz
www.hotelubrany.com


Severní pohled na Hotel U Brány

Hlavní téma konference

Tématem pátého ročníku konference v hlavním plénu je propojení technického vzdělávání s firemní sférou jako základ ekonomického rozvoje naší společnosti.

Účastníci konference budou v jednotlivých blocích diskutovat a vyměňovat si poznatky na téma „Jak efektivně využít školskou teorii v podnikové praxi“.