Program

6. ročník konference Škola ve firmě – firma ve škole Uherský Brod 2016 (pracovní verze)

logo_blue EU flag-Erasmus+_vect_POS

Téma: Specifika a požadavky na vzdělávání a trh práce v období Průmyslu 4.0

Program 6. 10.

moderuje Ing. Jaromír Janoš, Trexima, Zlín

8.30 – 9.30 prezence
9:30  1. blok – Podmínky pro vzdělávání a trh práce
  Zahájení konference
MVDr. Stanislav Mišák, hejtman ZK
4. průmyslová revoluce – technika a společnost
RNDr. Martin Bunček, PhD., místopředseda TA ČR
Systémová opatření na podporu vzdělávání v přírodovědných a technických oborech
Ing. Bc. et Bc. Petr Bannert, Ph.D., ředitel odboru vzdělávání, MŠMT
Kvalifikace 4.0 – šance nebo hrozba?
RNDr. Zdeněk Somr, HK ČR
Průmysl 4.0 – Motivace firem a škol ke vzájemné spolupráci
Ing. Jiří Holoubek, SP ČR, EIA ČR
 11:00 – 11:30 přestávka
 11:30 2. blok – Pracovní trh, představy, požadavky a realita
  Podpora technického vzdělávání ve Zlínském kraji
PaedDr. Petr Navrátil, radní pro oblast školství, mládeže a sportu ZK
Výjimečné firmy ve Zlínském kraji a ne/práce z pohledu zaměstnavatelů. (Potenciál růstu v regionu a rizikové faktory.)
Ing. Ivona Huňková, předsedkyně KHK Zlín
Nesoulad mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce ve Zlínském kraji
Mgr. Miriam Majdyšová, ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR ve Zlíně
Profesní orientace a trh práce očima středoškoláků
Ing. Jaromír Janoš, Trexima, Zlín
 13:00 – 14:00 oběd
 14:00 3. blok – Školy a zaměstnavatelé – trendy a možnosti spolupráce
  Škola versus realita ve firmách – absolventi škol
Ing. Jiří Rosenfeld, CSc., Slovácké strojírny, a.s.
Continental Barum a Průmysl 4.0
Ing. Libor Láznička, Continental Barum s.r.o.
Talenti do Austinu
Ing. Otta Grebeň, Austin Detonator, s.r.o.
 15:00 – 15:30 přestávka
 15:30 4. blok – Příklady a inspirace z EU
  The STEM Engagement Europe – mezinárodní projekt Zlínského kraje na podporu výuky přírodovědných oborů, technologií a matematiky
PhDr. Stanislav Minařík
Národní síť STEM a STEM kluby ve Velké Británii
Brian Martin, SES 13-19 Ltd., Stoke on Trent, Velká Británie
Vzdělávání učitelů v nových technologiích výuky
Dr Seán Ó Grádaigh, Irská národní univerzita v Galway, Irsko
16:30 závěr 1. dne konference
19.00 společenský večer (posezení u cimbálu)

Program 7. 10.

9.00 zahájení 2. dne konference
1. blok
– Prezentace výstupů projektu The STEM Engagement Europe Project
  STEM in Europe – analýza situace v oblasti odborného školství partnerských zemí, zdroje inspirace, národní metodiky, strategie
STEM in Action – tutoriál pro vyučující přírodovědných oborů, technologií a matematiky
Ian Crawford/Brian Martin, SES 13-19 Ltd., Stoke on Trent, Velká Británie
Superb Teaching – představení nových metod výuky přírodovědných a technický oborů a matematiky
Theo Prinssen, Koning Wilem I College, den Bosch, Nizozemsko
 10:00 – 10:30 přestávka
 10:30 2. blok
  Atraktivní výuka STEM předmětů – příklad dobré praxe
Škola ve ZK zapojená do projektu SEE
Atraktivní výuka STEM předmětů – příklad dobré praxe
Škola ve ZK zapojená do projektu SEE
11:30 závěr konference

odbor ŠK
26. 7. 2016

Sdílej!